Často kladené otázky

 • Jaká je minimální výše investice?

  Minimální výší investice je 100.000 Kč. Stanete se tak součástí syndikátu a budete majitelem ideální části lodi podle výše vašeho investovaného podílu.
 • Jak je zhodnocení garantováno?

  Ve smlouvě o managementu lodi společnost BlueSail Czech s.r.o. garantuje minimálně 30% obsazenost lodi charterovými pronájmy, z čehož vyplývá konkrétní zhodnocení.
 • Na jak dlouho je investice vázaná?

  Vaše investice je vázaná po dobu trvání smlouvy o managementu, maximálně tedy 5 let.
 • Proč se jachta po 5 letech prodává?

  Ze zkušenosti víme, že 5 let je ideální stáří lodi pro její prodej. Nové jachty jsou vyhledávanější nájemci a zaručují výnos s minimem investic jak na údržbu, tak na propagaci charterových pronájmů. Dalším důvodem je, že jachta po 5 letech provozu neztrácí tolik ze své ceny a zároveň je stále velmi atraktivní pro kupující vzhledem k svému věku a udržovanosti.
 • Můžu svou loď využívat pro vlastní potřeby?

  Vzhledem k tomu, že se jedná o loď investiční, která zhodnocuje vaše prostředky tím, že se pronajímá, je samozřejmě možné si loď za běžnou cenu pronajmout, pokud je v daném termínu dostupná. V případě, že je již rezervována, nabídneme vám charterový pronájem na jiné dostupné lodi z naší nabídky s 20% slevou.
 • Kdo zajistí, že se loď skutečně bude pronajímat?

  BlueSail Czech s.r.o. se ve smlouvě o managementu lodi zavazuje, že využije své marketingové a obchodní cesty k zajištění minimálně 30% roční obsazenosti. BlueSail nabízí jachty svých zákazníků prostřednictvím sítě 74 partnerů v Evropě a mnoha dalších po celém světě (BVI, USA, Dubai a další) tím je zajištěna obsazenost a výnosy jednotlivých jachet.
 • Kdo se o loď bude starat a zajistí její pravidelnou údržbu?

  BlueSail Czech s.r.o. se ve smlouvě o managementu lodi zavazuje, že zajistí veškerý potřebný pravidelný servis lodi.
 • Jsou potřeba další průběžné investice?

  Ne, jedinou vaší investicí je ta vstupní, tedy pro pořízení lodi.
 • Jak je moje investice zajištěná?

  Zajištění je několik, tím prvním je váš podíl na majetku - vlastníte ideální část lodi odpovídající vašemu podílu v syndikátu, nebo pokud jste jediným vlastníkem, vaším majetkem je celá loď. Druhým zajištěním je pojištění lodi, které kryje všechny majitele a je součástí investice. Posledním způsobem zajištění je smlouva s BlueSail Czech s.r.o., která garantuje minimální obsazenost po dobu trvání smlouvy.
 • Je možné loď využít jako zástavu?

  Ne, v České republice nám není známo, že by některá finanční instituce dokázala přijmout jako zástavu majetku loď.
 • Kam bude po nákupu loď umístěná?

  Vaše loď bude umístěna do ideální lokality s ohledem na investiční záměr.
 • Jak dlouho trvá nákup lodi a její uvedení do provozu?

  Tento proces trvá zhruba 3 měsíce.
 • Jak je loď pojištěná?

  Loď je pojištěna hned několikrát. Každá loď má pojištění typu KASKO (tak, jak je známo z pojištění aut), tedy úplné havarijní pojištění, které kryje jachtu v plné výši. Dalším pojištěním je pojištění zodpovědnosti, které má přímo BlueSail jako správce vaší lodi. A každý pronájem je ještě navíc krytý hotovostní zálohou od nájemce.
 • Jsou mé peníze v bezpečí?

  Ano. Vaše investice jsou uloženy na zvláštním účtu pro každou loď nebo syndikát vedeným u KB a.s. a jsou úplně odděleny od financí BlueSail Czech s.r.o. Vaše prostředky jsou tedy po celou dobu trvání smluvního vztahu s BlueSail Czech s.r.o. absolutně v bezpečí.
 • Co se s lodí stane po uplynutí doby trvání smlouvy o managementu?

  Loď bude v co nejkratší době prodána v rámci exkluzivní mandátní smlouvy na prodej lodi a vám bude následně vyplacen zisk.
 • Jak často se vyplácí výnosy?

  Vaše výnosy vám budou vypláceny kvartálně, tedy 4x ročně, vždy do konce prvního měsíce kvartálu následujícího, tedy pro Q1 nejpozději do 30 dubna, pro Q2 nejpozději do 30 července, pro Q3 do 31 října a pro Q4 do 30 ledna následujícího roku.
 • Je výše výnosů vždy stejná?

  Výše vašich výnosů se vždy odvíjí od přesné obsazenosti a utržených příjmů za uplynulý kvartál. Proto jejich výše nemusí být vždy stejná.
 • Kde bude nabídka lodi k charterovému pronájmu zveřejněna?

  BlueSail Czech s.r.o. využije veškeré své marketingové a obchodní cesty k propagaci charteru vaší lodi. Loď bude také v nabídce několika celosvětových rezervačních portálů.
 • Kdo je BlueSail Czech s.r.o.?

  BlueSail Czech s.r.o. je společnost, která zajistí celý proces investování do lodi. Funguje totiž jako agentura, která sama pronajímá jachty a zároveň jako operátor spravující jachty, které pod vlastním managementem nabízí k pronájmu celému spektru dalších agentur. Přirozeně tak zvyšujeme počty charterů a tím i výnosy vlastníků, tedy vás.
 • Je nějaká maximální výše investice?

  Ne, nejste nijak limitováni. Jeden investor může vlastnit i více lodí nebo podílů v nich tak, aby diverzifikoval rizika nebo investoval v průběhu času.
 • Můžu vlastnit celou loď bez společníků?

  Ano, záleží pouze na výši vaší investice. Každý investor může vlastnit i více lodí zároveň.
 • Můžu loď či svůj podíl v syndikátu kdykoli prodat?

  Ano. Podíly v lodích jsou běžně obchodovány a váš podíl je možné kdykoli prodat za tržní cenu bez jakékoli penalizace. To stejné platí, pokud jste majitelem celé lodi. Časová prodleva je pouze ta, než se najde vhodný kupec, což většinou bývá do 3 měsíců od uvedení lodi či jejího podílu k prodeji.

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.